header image

Fuglelivet.

Akersvannet naturreservat i Stokke og Tønsberg ble 2. oktober 1981 fredet som en del av verneplan for Vestfolds våtmarker. Hovedmålet var å sikre de unike naturverdiene, med særlig fokus på det varierte fuglelivet. Det er observert ca. 200 fuglearter ved og på Akersvannet.

toppdykker

Hvordan er situasjonen for fuglelivet i dag ?  Vi ser tydelig at f.eks grågås har økt kraftig i antall. Skarv er det også betydelig mer av nå enn tidligere. Er det kommet nye arter og er andre forsvunnet ?  På denne siden vil det bli lagt inn observasjoner av fugler. Observasjonen skal inneholde artens navn, ca. antall fugler og dato. Det er også nyttig hvis det blir angitt hvor i reservatet observasjonen ble gjort. Observasjoner før 2016 blir ikke tatt med i denne listen da poenget er på finne ut dagens situasjon for fuglebestanden. Helt til høyre i kolonnen står et tall for antall arter som er observert. Det er en fordel at observasjonen bekreftes med bilde. Send dine observasjoner til : post@akersvannet.no

Artsnavnet inneholder en klikkbar link til illustrasjonsbilde eller Wikipedia.

Lister i pdf-format med mer info om observasjonene:

Artsliste sortert alfabetisk: Akersvannet_fugl_alfabet

Sortert etter dato for observasjonene: Akersvannet_fugl_dato

 

sanglerke 20.06.2016 4 ind.
rørsanger 20.06.2016 1 ind.
linerle 20.06.2016 2 ind.
gråtrost 20.06.2016 8 ind.
sivspurv 20.06.2016 2 ind.
kråke 20.06.2016 50-70 ind.
gråhegre 20.06.2016 3 ind.                               art:43
tårnseiler 20.06.2016 40-50 ind.
sivhauk 20.06.2016 1 ind.                               art:42
låvesvale 20.06.2016 5 ind
stokkand 19.06.2016 4 ad – 5 juv.
ringdue 19.06.2016 2 ind.
rørsanger 19.06.2016 1 ind.                               art:41
storskarv 19.06.2016 1 ind.
hettemåke 19.06.2016 1 ind.
pilfink 19.06.2016  3 ind.
grønnfink 19.06.2016  1 ind.                             art:40
sildemåke 19.06.2016  2 ind.                             art:39
gråmåke 19.06.2016  1 ind                              art:38
tårnseiler 19.06.2016 ca 20 ind                        art:37
måltrost 06.06.2016 1 ind                               art:36
sanglerke 06.06.2016 1 ind                               art:35
stær 06.06.2016 5 ind                               art:34
stokkand 06.06.2016 3 ind
kvinand 06.06.2016 1 ind                                art:33
sivspurv 06.06.2016 1 ind.
pilfink 06.06.2016 2 ind                                art:32
linerle 06.06.2016 2 ind.
kråke 06.06.2016 2.ind
kjøttmeis 06.06.2016 1 ind.
fiskemåke 06.06.2016 7 ind
knoppsvane 06.06.2016 2 par
kjernebiter 08.05.2016 2 ind.                              art: 31
strandsnipe 08.05.2016 4 ind.
rødvingetrost 08.05.2016 3 ind.
gulspurv 08.05.2016  2 ind.                             art: 30
grågås 08.05.2016 ca. 10 ind.                      art: 29
rødstrupe 08.05.2016 1 ind.                              art: 28
musvåk 08.05.2016 1 ind.                              art: 27
flaggspett 08.05.2016 2 ind.                              art:26
gråtrost 08.05.2016  5 ind.                             art: 25
blåmeis 08.05.2016 1 ind.                              art: 24
sivspurv 08.05.2016 6 ind.                              art: 23
rødstjert 08.05.2016 1 ind.                              art: 22
spettmeis 05.05.2016 1 ind. (sang)                   art: 21
ringdue 05.05.2016  1 ind.                             art: 20
rødvingetrost 05.05.2016  1 ind.                             art: 19
bokfink 05.05.2016  1 ind.                             art: 18
svarttrost 05.05.2016  1 ind.                             art: 17
låvesvale 05.05.2016  1 ind.                             art: 16
linerle 05.05.2016 1 ind.                              art: 15
fiskemåke 05.05.2016 4 ind.                              art: 14
sangsvane 05.05.2016 1 ind.                              art: 13
storskarv 05.05.2016 ca. 10 ind.                       art:12
stokkand 05.05.2016 1 ind.                               art: 11
krikkand 05.05.2016 3 ind.                               art:10
stjertmeis 05.05.2016 2 ind.                               art: 9
strandsnipe 05.05.2016 1 ind.                                art: 8
knoppsvane 05.05.2016 2 ind.                                art: 7
kråke 05.05.2016 2 ind.                               art: 6
steinskvett 05.05.2016 1 ind.                               art: 5
hettemåke 05.05.2016 1 ind.                               art: 4
kjøttmeis 05.05.2016 1 ind.                               art: 3
gransanger 05.05.2016 1 ind.                               art: 2
trane 01.05.2016 1 ind.                               art: 1