header image

Akersvannet i Sandefjord og Tønsberg

akers_img1a

 – – –

Fra Fylkesnytt for Vestfold 2/2017 ang. Akersvannet : Av Hilde Marianne Lien hos fylkesmannen i Vestfold

Felles innsats for Akersvannet

Akersvannet er en naturlig næringsrik innsjø som ligger plassert i et aktivt jordbruksområde ved kanten av Raet i Stokke i Sandefjord kommune. Arealene benyttes til dyrking av korn, grønnsaker og poteter. Innsjøen er en viktig kilde som jordvanning, og har vært viktig med tanke på rekreasjon og fiske. Problemer med algeoppblomstring og dårlig miljøtilstand har vært kjent siden tidlig på 1980-tallet. Derfor ble det midt på 1990-tallet anlagt 13 fangdammer rundt innsjøen. Det er dokumentert at disse har hadde god effekt.

Akersvannet.

Akersvannet. Foto: Ole Kristian Spikkeland

Hyppigere styrtnedbør, manglende vedlikehold av fangdammene og mer grønnsakdyrking har igjen ført til algeoppblomstringer og dårlig miljøtilstand i vannet. De tre siste sesongene er det påvist algegifter på sensommeren pga oppblomstring av blågrønnalgen Microcystis. Dette er en trussel som kan føre til problemer for jordvanningen og annen bruk av vannet.

Ny giv og aktivitet

Gjennom arbeidet med å følge opp kravene etter vannforskriften er det laget ny pakke med miljøtiltak i jordbruket for Akersvannets nedbørfelt. Grunneierlaget er en aktiv og positiv kraft i få satt tiltakene ut i livet. De er genuint opptatt av «vannet sitt», og samarbeider tett med landbruksforvaltningen i kommunen og hos Fylkesmannen. Stokke Jordvanning har denne sesongen overvåket kvaliteten på vanningsvannet, og sendt ukentlige prøver til NIVA for analyse av algegifter. Algeoppblomstringen dette året kom heldigvis så seint at behovet for vanning var over.

Grunneierlaget og forvaltere fra kommunen og Fylkesmannen.

Grunneierlaget og forvaltere fra kommunen og Fylkesmannen. Foto: Jon Randby

Nye prosjekter

To store prosjekter er i gang for å målrette miljøtiltakene, med støtte at SMIL-midler fra kommunen. Det er NLR Viken som er utførende.

Prosjekt 1 – jordbrukstiltak

  1. Arealbruk og miljøtiltak på gårdsnivå tilpasset grønnsaker, potet og korn

  2. Fangdammer og hydrotekniske tiltak, kartlegging av vedlikeholdsbehov

Prosjekt 2 – veksthustiltak

  1. Kartlegging av håndtering av avrenning fra veksthusanlegg i Vestfold

  2. Kartlegging av avrenningen fra to veksthusanlegg med nedslag til Akersvannet

Tilførslene av næring, spesielt fosfor, til innsjøen må reduseres. Det meste er tatt fatt i på avløpssektoren. Derfor trengs et løft i miljøtiltakene for å redusere avrenningen fra arealer og veksthus.

 – – –

Betydelig antall skarv på Akersvannet.

Les mer……

.

.

.

Har lokale fiskehandlere solgt gjørs fra Akersvannet ?

Br. Berggren i Sandefjord har vært i søkelyset ang. salg av gjørs. På bloggen til Emma Bäcker om sportsfiske og friluftsliv  er det en diskusjon ang. Akersvannet og der denne fiskehandleren blir omtalt. Der hevder «Geir» at det aldri i hans 10 år som ansatt hos Berggrens har vært solgt gjørs.

Underlig er det da at det på det omtalte firmas facebook-side ligger reklame for salg av gjørs.

Gjørs_fra_Berggren

Berggren skrev på sin facebook-side 19.april 2013: » I dag kan vi friste med fersk gjørs……. Gjørsen er idag dansk. Får inn norsk gjørs så snart isen forsvinner.» ( Bildet er hentet fra Br. Berggrens egen facebook-reklame )

Hvem har mistenkt Berggren? Jeg jobbet der i 10 år og så ikke en enest Gjørs, men en gjedde som var fisket i Goksjø! På de 10 årene hadde jeg også tilgode å høre om noen som spurte etter gjedde og gjørs. Jeg spurte derfor Berggren om det markedet hadde eksplodert siste tiåret, noe det ikke hadde. Jeg tror du er på ville veier når du prøver å plassere omsetning av disse artene hos vestfolds fiskehandlere, og at omsetningen er så stor at den utgjør et problem. Blir nesten som å omsette Karus i fra bugårdsdammen! Vannkvalitet og østeuropeere er nok kildene til nedgangen og ikke kommersielt fiske for omsetning i vestfolds fiskehandlere!

Det er lett å tenke at noen skjuler noe. Linken til Br.Berggrens gjørs-annonse er fortsatt aktiv:

https://www.facebook.com/brodreneberggren/photos/a.108652765851391.4578.107416929308308/494594420590555/?type=1&theater

Bør fiske forbys i Akersvannet ?

Sem 09.06.2014.

Akersvannet har i mange år vært regnet som et av Norges og Europas beste fiskevann. Dette bildet er i ferd med å endres. Så langt i 2014 meldes det om svært dårlig fiske. Sportsfiskere har vært ute flere netter på rad uten så mye som et eneste napp. Sannsynligvis skyldes nedgangen et utstrakt tyvfiske med ulovlige redskaper som garn og line. Tønsbergs Blad hadde 07.06.14 en reportasje om funn av garn fullt med råtten fisk. Dersom denne utviklingen fortsetter kan Akersvannet Naturreservat også miste flere fuglearter som livnærer seg på fisk. Dette gjelder f.eks. fiskeørn, skarv, hegre og toppdykker. Redusert fiskebestand vil føre til en kollaps i deler av økosystemet i Akersvannet. En måte å rette opp denne skaden på er å redusere eller forby fiske i noen år.

Full støtte til Team Predator ved Ole Nysæther. Se hans brev til forskjellige instanser.

Rovfiske kan stenge Akersvannet. (Fra nrk.no / Vestfold 23.06.14)