header image
 

Din mening

2 Comments     0 Pings

By Bjørnar søn okt 19th 2014 at 5:30 pm  

Har vært her som liten gutt og vi fikk altid fisk. Det er tragisk nå som jeg er 30 år og tilbakeflyttet til Vestfold og fisker der men ingen ting ikke et napp ikke et vak ingen ting. Veit man i grunn hvor mange arter det er igjen og antall med tanke på og heller att fish and reales og stadfeste fiske antall.
Eller total freding av vannet.. Hvor ble det av den gode gjedde fiskingen.
Hmm dette er et vann man bør ta vare på. skal ditt i kveld igjen og prøve lykken med nytt utstyr så håper vi på da at det kan nappe litt..
P.s Er fisken her friskmeldt for spising ??? bare et tips og legge ut om det er ok å spise eller ikke. jeg veit det har vært dager og mnd i året fisken har vært syk og død. Men ellers et topp sted for kakao drikking. Ta tilbake akersvannet og få fatt på de som bedriver ulovlig rovfiske. sist jeg var der nede så hadde noen polakker lagt seg ned med telt og oppblåsbar båt. Har aldri sett mere forskremte personer jeg når vi kom ned ditt på område. de stakk og lot telt og annet stå igjen.. Garne dems tok vi opp og skjærte i stykker.. P:S ha litt mere fiske kontroller der nede. Mvh Bekymret sportfisker.

By Anonym lør feb 6th 2016 at 8:41 pm  

Fylkets miljøvernavdeling har laget en plan som bl a kan bidra til større oppmerksomhet på Akersvannet enn det som nå er tilfelle. Den innebærer en tursti som går fra midt på vannets vestre side , inkluderer et fugletårn, og ender ( foreløpig ) midt på vannets østre side. Stokke Venstre hadde en interpellasjon på denne i 2015. Dersom Akersvannet naturreservat hadde vært tilgjengelig for allmenheten i større grad, ville flere kunne oppdage eventuelt ulovlig fiske i vannet. Vannet er dessverre tappet ned ca 3,5 m i 70 – årene ( for å gi bøndene mer jord ), noe som har gjort det grunnere og mer utsatt for blåalgeoppblomstring om sommeren. Det er under denne oppblomstringen at fisken kan være dårlig og badevannet ubrukelig.
Jeg forsøkte å holde en sti ( allmennrett ) åpen fra vest da jeg bodde på Buer, men bonden på nabogården stengte stien med hestegjerder og hester. Folk vet ikke at det er lov å ta seg ned til vannet fra vest når de møtes av ulike typer stengsler. Slik hindres oppsyn med vannet og rekreasjon for allmenheten. Jeg tror heller ikke det finnes noen skjøtselsplan for Akersvannet naturreservat. Stokke Rotary har gjort en studie av forholdene rundt Akersvannet, og ønsket at naturreservatet skulle bli mer tilgjengelig. Bonde og grunneier Sverre Lågerød gjorde mye for å tilrettelegge for økt bruk, men det kan virke som noen grunneiere gjør det vanskelig for folk å benytte naturreservatet. Nå utsettes vannet for økt tilgroing.

Leave a Reply

Allowed XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>