header image
 

Fakta om Akersvannet

Beliggenhet På kommunegrensen mellom Sandefjord og Tønsberg i Vestfold
Areal 2,4 km²
Fiskearter abbor, gjedde, gjørs, ål, sørv, vederbuk, flire og brasme
Andre forhold Akersvannet er et naturreservat med visse restriksjoner ang. ferdsel. Det er kun tillatt å bruke elektrisk motor på båt.

Dybdekart--Akersvannet