header image
 

Miljøkriminalitet

Ulovlig garnfiske

Østeuropeiske-garnfiskere

Disse fiskerne fra øst-europa ble veldig opptatt med å skjule ansiktene sine da de ble tatt på fersken med å ta opp garn.

Er det slik vi vil ha det ved Akersvannet ?

Litauere på fisketur

Forsøpling og ulovlig fiske med liner.

Helger i juli 2013 ble det registrert stor aktivitet med ulovlig fiske av en gruppe fra Litauen.

En sportsfisker så at de satte ut lange agnliner.

Det hvite på bakken er restene av sakkosekker etter litaueres fisketur / fest.

Også sommeren 2015 ble det meldt om festing og forsøpling ved vannet.

Brukere av Akersvannet oppfordres til å melde fra om ulovlig og uønsket aktivitet.