header image
 

Norsk

Fiskekort
Alle må løse fiskekort og følge fiskereglene ved Akersvannet. Ungdom under 16 år fisker gratis, men må følge fiskereglene.

Båt/Båtmotor

Akersvannet er et naturreservat med visse restriksjoner angående ferdsel.  Det er ikke lov å sette ut egen båt ved Akersvannet, dette gjelder også gummibåter. Båt kan leies ved nedkjørselen på Råstad og Lågerød gård ved Stokke.

Det er tillatt med bruk av elektrisk motor, bensinmotor er forbudt.

Fangstmetoder
Det er kun lov å fiske med håndholdt redskap.
Det er ikke tillatt å bruke fangstmetoder som gjeddesaks, ståsnører eller lignende.
Det er ikke tillatt å bruke mer enn 4 stenger pr. person/båt.

Fang og slipp
Gjedde: Det er kun lov å avlive to gjedder pr dag. Det er ikke tillatt å avlive gjedde over 70 cm. Større gjedde enn dette skal settes skånsomt tilbake i vannet, mest mulig uskadd. Fiskere med spesialutstyr for gjeddefiske skal medbringe nødvendig avkrokingsutstyr. Det er ikke tillatt å beholde gjedde over 70 cm selv om avkroking ikke er vellykket.
Gjørs: Det er ikke lov å avlive gjørs i Akersvannet. All gjørs skal derfor settes skånsomt tilbake i vannet, mest mulig uskadd. Fiskere med spesialutstyr for gjørsfiske skal medbringe nødvendig avkrokingsutstyr. Det er ikke tillatt å beholde gjørs selv om avkroking ikke er vellykket.
Ål: Ålen er på den nasjonale rødlisten og totalfredet.
Fiske etter abbor og karpefiskene, sørv, vederbuk og brasme er ikke regulert.

Ferdsel
Alle som ferdes på og rundt Akersvannet må respektere grunneiernes ønske om å holde området fritt for søppel og uønsket aktivitet. Det er grunneiernes ønske at Akersvannet skal gi en positiv opplevelse til alle brukere, og at alle derfor respekterer fastsatte regler og retningslinjer.

Oppsyn/overtredelser
Det gjennomføres oppsyn ved vannet, av grunneiere, og andre bemyndiget av grunneier. Alle må kunne fremvise bevis på betalt fiskekort på forespørsel.
Det fastsettes et gebyr på kr 500,- ved brudd på generelle fiskereglene. Brudd på bestemmelsen rundt garn, ruse og linefiske vil bli politi anmeldt og vedkommende vil bli nektet fiskekort ved vannet på permanent basis.

Ulovlig fiske

Dersom du kommer over ulovlig fikseredskap som f.eks. line, ståsnører eller garn så ta det opp, ta bilder og send de til: akersvannet@gmail.com