header image
 

Miljø

Fangdammer for et renere Akersvann.

Fangdam2a

 

I løpet av vinteren 2013 er det anlagt 2 nye fangdammer på nordsiden av vannet. Formålet med disse dammene er å fange opp slam fra drenering og overflatevann. Vannet renner først ut i fangdammene og der vil dets hastighet reduseres og slam vil synke til bunnen av fangdammene. På den måten vil vannet som renner ut i Akersvannet være renere.

Rapport om tilbakeholding av fosfor og jordpartikler i fangdammer rundt Akersvannet