header image
 

Fiskekort og båtutleie

Fiskekort må kjøpes på: www.inatur.no

Priser på fiskekort:

Dagskort: kr.150,-

Ukeskort: kr.500,-

Årskort:  kr.1500,-

 

Bestanden av gjedde og gjørs er sterkt redusert de siste årene. Dette skyldes i stor grad tyvfiske. For å bevare og å øke bestanden er det innført noen regler for fiske av disse 2 store fiskeslagene. Les mer på : Fiskeregler.

Båtutleie hos Trond Sørhaug, Lågerød Gård. Kr.200,-pr.dag.