header image
 

Fiskekort og båtutleie

Kjøp av fiskekort og priser finner du på: www.inatur.no

Bestanden av gjedde og gjørs er sterkt redusert de siste årene. Dette skyldes i stor grad tyvfiske. For å bevare og å øke bestanden er det innført noen regler for fiske av disse 2 store fiskeslagene. Les mer på : Fiskeregler.

Båtutleie hos Trond Sørhaug, Lågerød Gård.
Adresse: Lågerødveien 59, 3160 Stokke.
Kr.200,-pr.dag.